تبلیغ نویسی هم خوب است هم بد

تبلیغ نویسی هم خوب است هم بد!

/
تبلیغ نویسی که به‌ اصطلاح انگلیسی copy writing گفته می‌شود موض…
lost

چرا بیشتر تبلیغات محکوم به شکست هستند؟

/
یادمه اولین باری که می‌خواستم برای یکی از محصولات سایتم صفحه تبل…

تبلیغ نویسی چه کاری انجام می دهد؟

/
وقتی بهترین محصول را دارید اما نمی‌توانید بفروشید اگر صاحب بیزینس هستید و …

خیلی‌ها کسب‌وکار دارند اما فقط کسب‌وکار دارند!

/
چند روز پیش با یک دوستی قرار داشتم و بعد از اینکه همدیگر رو د…

کمی در مورد عزت نفس

/
حتماً دور اطرافتان دیدید آدم‌هایی که همیشه دو دل هستند و یا کلا…
کلاس تهران

گزارش کارگاه اهمال کاری (تهران)

/
خیلی ها با واژه اهمال کاری غریبه هستند.وقتی که می گوییم اهمال کاری سریع میگن ا…