تبلیغ نویسی

من یک تبلیغ نویس افتضاح هستم...

/
قبل از شروع می خواهم بگویم اگر می خواهی این مقاله را بخوانی…
تبلیغ نویسی حرفه ای

چطور در چند دقیقه زحمات چندین روز تلاش شبانه روزی، برای فروش محصولاتم را به گَند کشیدم؟

/
شب تا صبح بیدار مانده بودم تا محصولات را آماده کنم، کلی ذوق و شوق د…
مصاحبه نقطه سرنخ

وقتی ایده‌هایت اولین مُشت را می‌خورند!

/
ایده کسب و کار داری؟ فکر می‌کنی ایده‌ای که داری تو را پول…