ساحل

حاضر نیستیم برای رسیدن به اهداف حتی پایمان را خیس کنیم!

/
چرا بیشتر ما آدمها دنبال تغییر یک شبه هستیم؟ منتظریم با ی…
npw

کارگاه رایگان اهمال کاری،تنبلی و مدیریت زمان ویژه اعضای سایت

/
      وقتی در سمینارهای مختلف شرکت می …

بزرگترین مانع موفقیت،اهمال کاری و تنبلی است(قسمت دوم)

/
طرز فکر ایستا طرز فکر ایستا یعنی اینکه برای تغییر…

بزرگترین مانع موفقیت اهمال کاری و تنبلی است!(قسمت اول)

/
چرا وقتی تصمیم می گیریم که در زندگی مان تغییری ایجاد کنیم چند ر…
insta

اینستاگرام!

/
تا وقتی اینستاگرام نیومده بود فکر میکردم بیشتر مردم در شرایط …