زمانی که شروع کردم به کسب و کار آنلاین اولین نکته مهم را در فروش محصول نمی دانستم و هیچ کسی هم من را راهنمایی نکرد! به من نگفت که اگر  می خواهی بفروشی اول باید یاد بگیری بنویسی!

در این کتاب سعی کردم مهمترین اصول نوشتن متن های صفحات تبلیغ  و فروش را به شما بگوییم، مطمئنم نکات زیادی را بعد از خواندن این کتاب یاد خواهید گرفت.

کتاب Pdf
 • یکی از بزرگترین رازهای فروش

  تبلیغ نویسی چی هست؟

 • اگر صفحه تبلیغ خوبی نداشته باشید!

  فقط همان اول تبلیغ کنیم؟

  اگر صفحه تبلیغ خوبی نداشته باشید!

 • مثل جوکر تبلیغ ننویسید!

  مخاطب را نَکُشید!

 • همه چیز به صفحه تبلیغ بستگی دارد

  چطور روی دو نیمکره مغز اثر بذاریم؟

  همه چیز به صفحه تبلیغ بستگی دارد