نقطه سرنخ

تنها هدف برنامه نقطه سرنخ این است که با اساتید و کارآفرینان موفق گفتگو داشته باشیم و از گذشته آنها بیشتر آگاه شویم.

بدانیم در مسیر زندگی چه کارهایی انجام دادند تا توانستند به شغل و حیطه مورد علاقه خود دست پیدا کنند.

از شکست ها و موفقیت ها صحبت می کنیم تا بتوانیم یک سرنخ به افرادی که جویای موفقیت هستند بدهیم.

تنها درخواست من از شما:

لطفاً تا جایی که می توانید، فایل های مصاحبه ها را با عزیزانتان به اشتراک بگذارید، تا انگیزه بخش آنها باشید.

دوستدار شما آرش یعقوب زاده