در اولین قسمت برنامه نقطه سرنخ به سراغ جناب آقای بابک زاهدی مدرس بازاریابی و فروش، کارآفرین، موسس مجموعه آموزشی بهار زندگی در شیراز، رفتم.

با ایشان راجب کارهایی که در مسیر زندگی انجام دادند تا توانستند رسالت اصلی زندگی شان را پیدا کنند صحبت کردیم.

امیدوارم از دیدن اولین قسمت برنامه لذت ببرید، نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.