یک جمله مزخرف!

برای به دست آوردن پول باید مدام تلاش کنی


دیوانه کننده اس که:

شب و روز زحمت بکشی کار کنی تا پول بدست بیاوری اما آخر ماه وقتی حساب بانکی ات را مشاهده می کنی، به این نتیجه میرسی که برای گذراندن مشکلاتت باید پول قرض کنی.

اگر سایت داری به احتمال خیلی زیاد در دوره های آنلاین و حضوری شرکت کردی که راه و روش درآمدزایی اینترنتی را یاد بگیری.

اما نکاتی را آموزش دیدی که فقط:

مشکلات فنی سایت را بر طرف کنی، چطور از ابزارهای سایت استفاده کنی و…

اما زمانی که به بخش مهم می رسی تو را به حال خودت رها می کنند.

بخش مهم می دانی چیست؟

  • چطور بازدید کننده سایت را تبدیل به مشتری کنی؟
  • چطور با مخاطبان برخورد کنی تا بهت اعتماد کنند؟
  • چطور ایده راه اندازی کسب و کار آنلاین را پیدا کنی؟
  • چطور ایده تولید محصول را پیدا کنی؟
  • چطور با تبلیغ نویسی مخاطب را متقاعد کنی تا از محصول یا خدماتت استفاده کند؟
  • و…